Årsmøte 2015Onsdag 4. mars

Tid: kl. 19.00

Sted: Grendehuset


Saker på agendaen:


  1. Ønske om å bytte ut oppslagstavlene


  1. Innkjøp av sittebenker til utvalgte steder på Skillebekk


  1. Styret kommer med forslag om å øke medlemskontigenten


  1. Styret ønsker flere saker inn til årsmøtet og kommer derfor med forslag til vedtektsendring på tidsfrist.

 


Se hele invitasjonen herHer legger vi ut info så fort vi får det klart. Vi har valgt å være tidlig ute med årsmøtet i år, det byr på litt utfordringer i forhold til å få alle regnskap og dokumenter ferdige, men vi jobber for å få det klart i løpet av tirsdag 3. mars.


Håper vi sees på onsdag!

Årsmøte 2015

Oppdatert 15.10.19.


Kontakt oss på: styret@skillebekkvel.no Styreleder: Bill Søbstad - tlf: 91856866 Nestleder: 


Følg oss på Facebook: Skillebekk Vel - Twitter: Skillebekkvel - Instagram: Skillebekkvel

Referat fra tidligere årsmøter:


2010  -  2011  -  2012  -  2013 - 2014 - 2015 - 2016