Årsmøte 2019Årsmøte 2019

Oppdatert 15.10.19.


Kontakt oss på: styret@skillebekkvel.no Styreleder: Bill Søbstad - tlf: 91856866 Nestleder: 


Følg oss på Facebook: Skillebekk Vel - Twitter: Skillebekkvel - Instagram: Skillebekkvel

Referat fra tidligere årsmøter:


2010  -  2011  -  2012  -  2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020