Årsmøte 2017Onsdag 22.mars

Tid: kl. 19.00

Sted: Grendehuset

AGENDA


SAK 1: 

Skillebekk Vel ønsker, i samarbeid med Holum skog, å sette i gang et prosjekt hvor vi ser på mulighetene for å etablere en utendørs aktivitets- og familiepark i nærmiljøet For å søke om eksterne midler er vi avhengig å kunne vise til noe egenkapital. Styret spør derfor årsmøtet om oppstartsmidler til prosjektet.Se hele invitasjonen herÅrsmøte 2017

Referat fra tidligere årsmøter:


2010  -  2011  -  2012  -  2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020


Kontakt oss på: styret@skillebekkvel.no Styreleder: Bill Søbstad - tlf: 91856866 Nestleder: Vilde Olsson LalunOppdatert 16.04.20.