Årsmøte 2020Årsmøte 2020

 


DOKUMENTER TIL ÅRSMØTE:


 - Årsberetning Skillebekk Vel

 - Regnskap Skillebekk Vel 2019


 - Noter til Regnskap Skillebekk Vel 2019

 - Melding fra revisjonskomiteen

 - Årsberetning Eierstyret for Grendehuset 2019

 - Regnskap Grendehuset 2019

 - Busjett for Grendehuset 2020


 - Årsberetning Solstua barnehage

 - Regnskap Solstua barnehage


 - Årsberetning Senior 60+


 - Regnskap Senior 60+


 - Referat årsmøte 2019


 - Valgkomiteens innstilling


 - Referat årsmøte 2020


  TORSDAG 12. mars

  TID: Klokka 19

  STED: GrendehusetAGENDA


 

 - Se invitasjonen til årsmøtet her

Oppdatert 05.02.20.

Referat fra tidligere årsmøter:


2010  -  2011  -  2012  -  2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020


Kontakt oss på: styret@skillebekkvel.no Styreleder: Bill Søbstad - tlf: 91856866 Nestleder: 


Følg oss på Facebook: Skillebekk Vel - Twitter: Skillebekkvel - Instagram: Skillebekkvel