Årsmøte 2024Årsmøte 2024

AGENDA:


 - SAK 1:
Lekeapparat ballplassen


 - SAK 2:

Medlemskontingent


SAK 3:

Styrehonorar


- SAK 3:

Valg 2024 - Se invitasjonen til årsmøtet her   


Lenker lastes opp fortløpende


 DOKUMENTER TIL ÅRSMØTE:


 - Årsberetning Skillebekk Vel

 - Regnskap Skillebekk Vel 2023


 - Årsberetning og regnskap Grendehuset 2023

 - Årsberetning og regnskap Solstua


 - Referat årsmøte 2023


 - Valgkomiteens innstilling
REFERAT FRA TIDLIGERE ÅRSMØTER
:


2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 -


  Onsdag 24.april

  TID: Kl. 19.30

  STED: Grendehuset