Medlemskap

Medlemskap


Betalte kontigent?


Faktura til medlemskontigenten kommer i postkassa ila hver vår.Om du har glemt å betale:

Kontonummer:
 0530 19 84806


Sum:
450 kroner


Merk betalingen med navn, epost- og gateadresseLast ned giro for innbetaling

Hvorfor er det viktig å støtte velforeningen?Vi gjennomfører dugnader og sørger for vedlikehold av lekeplasser og fellesarealer.


Vi arrangerer julegrantenning og andre sosiale aktiviteter for beboerne på Skillebekk.Vi drifter Solstua Barnehage slik at beboerne alltid har tilgang til barnehageplass. Alle medlemmer kan leie Solstua for en symbolsk sum til fester, bursdager og andre tilstelninger.


Kasserer sin rolle finner du her


Vedtekter for Vellet finner du her


Kontakte styret?

E-post: styret@skillebekkvel.no

Styreleder:

Kristian Alver                        Tlf: 91762435


Kasserer:

Trine Ulriksen Lunde               Tlf.: 


Styremedlemmer:

Torgrim Bentzen.                   Tlf.: 98241062

Ellen Heier                             Tlf.:

Oddrun Lilja Jonsdottir (Vara)  Tlf.:

Kjersti Holhjem (Vara)             Tlf.:

Leder 60+:

Linda Strand  (+ Vara)            Tlf.: 97759467


Ikke styremedlem:
Leie Grendehuset (Solstua barnehage):

Petter Engedahl                      Tlf.: 41143044

*For mer info, klikk på fanen "Grendehuset"