Solstua Barnehage


Solstua Barnehage AS eies og drives av Skillebekk og Holum Skog velforening. Barnehagen har plass til ”24” barn over 2 år. De minste barna som tas inn må fylle 2 år det året de søker. Barnehagen deltar i Nittedal kommunes samordnede opptak.


Opptakskriterier


De to Velforeningene har rett til samme antall barnehageplasser. Om en forening ikke fyller sine plasser overlates disse til den andre foreningen. Om det er flere søkere enn det er tigjengelige plasser for respektive vel gjelder følgende kriteria for prioritering:

   1. Medlemskap i ett av velforeningene         

   2. Barn med prioritert etter barnehagelovens §13     

   3. Alders og kjønnsfordeling

   4. Prioritet valgt for Solstua ved søknad

   5. Deltagelse i arbeid som er til gode for velforeningens medlemmer.

   6. Søsken

   7. Medlemsansiennitet i velet.

   8. Søkeransiennitet

   9. Botid i velets område

   10. Ikke medlemmer.


Om foreningenes medlemmer ikke fyller plassene kan overskytende plasser tildeles barn av andre enn foreningenes medlemmer, som sokner til Holumskogen skole. I dette tilfelle skal eldre barn prioriteres. Endelig opptak godkjennes av velforeningenes respektive styrer.


Les mer om Solstua Barnehage på deres hjemmesider.