Årsmøte 2016Torsdag 17. mars

Tid: kl. 19.00

Sted: Grendehuset

På denne siden legger vi ut info så fort vi har det klart. Vi vil også holde dere løpende oppdatert på vår lukkede Facebookgruppe. Her vil det være mulig å kommunisere med de andre beboerne i forkant av møtet.


Håper vi sees!

AGENDA


SAK 1: 

Skillebekk Vel ønsker å selge sin andel av Solstua barnehage AS. Styret ønsker derfor en vedtektsendring av §5.  Styret mener det ikke finnes den rette kompetanse og kapasitet i styret i Skillebekk Vel til å drifte barnehagen. Se vedlegg hvor styret forklarer saken nærmere.


SAK 2:

Endring av § 4 – fra 1 til 2 styremedlemmer.

Sittende styre har stort engasjement og har lyst til å gjennomføre flere aktiviteter for beboerne. Vi ønsker derfor å tilføye et nytt styremedlem som kan tiltre rollen som arrangementsansvarlig.


SAK 3:

Oppgradering av lekeplassen ved Tjernslia. Skal det rives eller investeres?  Vi gjennomførte befaring på lekeplassene i 2015. Basert på tilbakemeldinger må årsmøtet ta stilling til lekeplassens fremtid. Vi må finne en løsning som gjør at plassen fortsatt er trygg for barna.Se hele invitasjonen herÅrsmøte 2016

Referat fra tidligere årsmøter:


2010  -  2011  -  2012  -  2013 - 2014 - 2015 - 2016


Kontakt oss på: styret@skillebekkvel.no Styreleder: Bill Søbstad - tlf: 91856866 Nestleder: Vilde Olsson LalunOppdatert 16.04.20.