Årsmøte 2018Årsmøte 2018


  TIRSDAG 13. mars

  TID: Klokka 19

  STED: Grendehuset

AGENDA


SAK 1

Det har vært dårlig interesse blant medlemmene til å stille som kasserer (gjelder forøvrig også for andre styreverv i Skillebekk Vel). Dersom ingen vil ta kasserer-vervet, må vi leie inn kompetansen til et honorar på 4000 kroner pr år.


SAK 2

Holum skog Vel har prosjektert og lagt planer for en familie- og aktivitetspark og Skillebekk Vel har vært i dialog med dem om en felles park. Bidrag fra Skillebekk Vel er estimert til 100.000 kroner. Detaljer vedr. saken blir presentert på årsmøte.


SAK 3

Øke medlemsavgiften fra 300 kroner til 350 kroner. Avgiften har ikke vært økt siden 2014 og enkelte aktiviteter kan kreve mer i fremtiden, som eksempel snegledugnader. (Kontingenten var på 200 kroner fra 2011 t.o.m. 2013. I 2014 økte avgiften til 300 kroner.)


Se hele invitasjonen her

Referat fra tidligere årsmøter:


2010  -  2011  -  2012  -  2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020